Seiko Movement

Seiko Movement

Code Product Name Details Availability Price Quantity
80-015-536
SEIKO MOVEMENTS UV81110
Code:
80-015-536
Ph 1300852999
$17.50 ex gst
80-015-537_E
SEIKO MOVEMENTS U7N0110
Code:
80-015-537_E
Ph 1300852999
$26.00 ex gst
80-015-538_D
SEIKO MOVEMENTS U1F2040
Code:
80-015-538_D
Ph 1300852999
$14.02 ex gst
$7.01 ex gst
80-015-540_D
SEIKO MOVEMENTS U7N3220
Code:
80-015-540_D
Ph 1300852999
$4.48 ex gst
$2.24 ex gst
80-015-541_D
SEIKO MOVEMENTS UV81020
Code:
80-015-541_D
Ph 1300852999
$29.30 ex gst
$14.65 ex gst
80-015-542_D
SEIKO MOVEMENTS UV07140
Code:
80-015-542_D
Ph 1300852999
$63.80 ex gst
$31.90 ex gst
80-015-543_D
SEIKO MOVEMENTS UV04125
Code:
80-015-543_D
Ph 1300852999
$36.90 ex gst
$18.45 ex gst
80-015-544_D
SEIKO MOVEMENTS U7N0010
Code:
80-015-544_D
Ph 1300852999
$24.50 ex gst
$12.25 ex gst
80-015-545_D
SEIKO MOVEMENTS UV24710
Code:
80-015-545_D
Ph 1300852999
$0.42 ex gst
$0.21 ex gst
80-015-546_D
SEIKO MOVEMENTS UW30720
Code:
80-015-546_D
Ph 1300852999
$0.42 ex gst
$0.21 ex gst
80-015-547_D
SEIKO MOVEMENTS Y974MO
Code:
80-015-547_D
Ph 1300852999
$0.42 ex gst
$0.21 ex gst
80-015-821
SEIKO MOVEMENT UV81010
Code:
80-015-821
Ph 1300852999
$23.22 ex gst
80-015-864
SEIKO MOVEMENT U7T6220
Code:
80-015-864
Ph 1300852999
$146.50 ex gst
80-015-901_D
SEIKO MOVEMENT 7T9220
Code:
80-015-901_D
Ph 1300852999
$120.00 ex gst
$60.00 ex gst
80-015-916
SEIKO MOVEMENT U1N0120
Code:
80-015-916
Ph 1300852999
$37.70 ex gst
80-015-926_D
SEIKO MOVEMENT U7N3320
Code:
80-015-926_D
Ph 1300852999
$21.75 ex gst
$10.88 ex gst
80-015-972
SEIKO MOVEMENT U1N0130
Code:
80-015-972
Ph 1300852999
$29.50 ex gst
80-016-030
SEIKO MOVEMENT U7N8240
Code:
80-016-030
Ph 1300852999
$42.00 ex gst
80-016-039
Seiko Movement U6N7631
Code:
80-016-039
Ph 1300852999
$23.50 ex gst
80-016-086_D
SEIKO MOVEMENT 1F2140
Code:
80-016-086_D
Ph 1300852999
$54.00 ex gst
$27.00 ex gst
80-016-140
SEIKO CLOCK MVT L42800
Code:
80-016-140
Ph 1300852999
$48.50 ex gst
80-016-219_D
SEIKO MOVEMENT 7N3910
Code:
80-016-219_D
Ph 1300852999
$48.50 ex gst
$24.25 ex gst
80-016-257
SEIKO MOVEMENT 6A3220
Code:
80-016-257
Ph 1300852999
$100.60 ex gst
80-016-309_E
SEIKO MOVEMENT YM62A1
Code:
80-016-309_E
Ph 1300852999
$71.68 ex gst
80-016-332
SEIKO MOVEMENT VJ21A1
Code:
80-016-332
Ph 1300852999
$6.50 ex gst
80-016-346_E
SEIKO VJ33BS MOVEMENT
Code:
80-016-346_E
Ph 1300852999
$14.50 ex gst
80-016-455_D
SEIKO MOVEMENT 5M6320
Code:
80-016-455_D
Ph 1300852999
$185.00 ex gst
$92.50 ex gst
80-016-457_D
SEIKO MOVEMENT VK63B4
Code:
80-016-457_D
Ph 1300852999
$111.45 ex gst
$55.73 ex gst
80-019-129_D
SEIKO MOVEMENT 7N4220
Code:
80-019-129_D
Ph 1300852999
$32.50 ex gst
$16.25 ex gst
80-019-172_D
SEIKO MOVEMENT Y15000
Code:
80-019-172_D
Ph 1300852999
$36.50 ex gst
$18.25 ex gst
80-019-229_D
SEIKO CLOCK MVT L-15003
Code:
80-019-229_D
Ph 1300852999
$49.20 ex gst
$24.60 ex gst
80-019-373_D
SEIKO MOVEMENT VJ22A3 /B3
Code:
80-019-373_D
Ph 1300852999
$11.50 ex gst
$5.75 ex gst
80-019-432
SEIKO MOVEMENT U7T8220
Code:
80-019-432
Ph 1300852999
$95.00 ex gst
80-019-433
Siko movement VD53AW
Code:
80-019-433
Ph 1300852999
$59.85 ex gst
80-019-563_D
SEIKO MOVEMENT U5Y6710
Code:
80-019-563_D
Ph 1300852999
$55.00 ex gst
$27.50 ex gst
80-019-645_D
Seiko movement VK67B5
Code:
80-019-645_D
Ph 1300852999
$57.94 ex gst
$28.97 ex gst
81-002-001_D
SEIKO CLOCK MOVEMENT L-33003
Code:
81-002-001_D
Ph 1300852999
$16.50 ex gst
$8.25 ex gst
81-002-005
SEIKO CLOCK MOVEMENT 28909F 5MM
Code:
81-002-005
Ph 1300852999
$19.60 ex gst
81-002-010
SEIKO CLOCK MOVEMENT 28504r
Code:
81-002-010
Ph 1300852999
$57.00 ex gst
SL28506R_D
SEIKO CLOCK MOVEMENT L28506R
Code:
SL28506R_D
Ph 1300852999
$12.50 ex gst
$6.25 ex gst
SL44704_E
SEIKO CLOCK MOVEMENT L-44704
Code:
SL44704_E
Ph 1300852999
$18.50 ex gst
SUV07140_D
SEIKO MOVEMENT REF
Code:
SUV07140_D
Ph 1300852999
$42.00 ex gst
$21.00 ex gst
WL16600_D
SEIKO CLOCK MOVEMENT L-16600
Code:
WL16600_D
Ph 1300852999
$80.00 ex gst
$40.00 ex gst
WL28909F_D
SEIKO CLOCK MOVEMENT L28909F
Code:
WL28909F_D
Ph 1300852999
$9.50 ex gst
$4.75 ex gst